ανάδραση

(αγγλ. feedback). Η διαδικασία επιστροφής ενός τμήματος της ενέργειας εξόδου στην είσοδο ενός συστήματος που μεταφέρει μια ποσότητα πληροφοριών. Μία από τις πιο συνηθισμένες εφαρμογές της α. είναι στους ηλεκτρονικούς ενισχυτές, όπου το τμήμα του σήματος εξόδου που μεταφέρεται στην είσοδο μπορεί να προκαλέσει αύξηση ή μείωση της ενίσχυσης. Αν η φάση της α. είναι τέτοια ώστε η ενέργεια εισόδου να αυξάνεται, τότε η α. λέγεται θετική και αν η φάση της είναι τέτοια ώστε η ενέργεια εισόδου να ελαττώνεται, τότε λέγεται αρνητική. Η αρνητική α. χρησιμοποιείται για τη βελτίωση ενισχυτικών διατάξεων και, γενικά, για τη βελτίωση της σταθερότητας πολλών συστημάτων. Παράδειγμα αρνητικής α. είναι ένας ηλεκτρικός φούρνος, στον οποίο ο αυτόματος ρυθμιστής, δρώντας αρνητικά, διακόπτει την παροχή ενέργειας, όταν η θερμοκρασία ανυψώνεται πάνω από το επιθυμητό σημείο και επανατροφοδοτεί με ενέργεια τον φούρνο, δρώντας πάλι αρνητικά, όταν η θερμοκρασία μειώνεται. Η θετική α. χρησιμοποιείται σε κυκλώματα ταλαντωτών, όπου με την παρεμβολή του συστήματος α. γίνεται εφικτή η παραγωγή αμείωτων ταλαντώσεων. Ο μηχανισμός της α., που λέγεται επίσης και ανασύζευξη και επανατροφοδότηση, βρίσκει εφαρμογή, εκτός από την ηλεκτρονική, σε πολλές επιστήμες, κυρίως όμως στη βιολογία και την κυβερνητική.
* * *
η
η εκ νέου δράση, η επανάληψη τής δράσης.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • διαφοροποίηση — Η μεταβολή ομοίων πραγμάτων σε διαφορετικά. (Βιολ.) Όρος που σημαίνει βασικά εξειδίκευση. Υπό αυτή την έννοια, η δ. ορίζεται ως η πορεία που ακολουθείται από ένα σύνολο όμοιων κυττάρων, ώστε να δημιουργούνται πολλοί διαφορετικοί δομικά και… …   Dictionary of Greek

  • κυβερνητική — Επιστημονικός κλάδος που μελετά τις εκούσιες ενέργειες. Βέβαια, ο εν λόγω ορισμός διαφωτίζει μόνο ένα τμήμα του ερευνητικού πεδίου της κ. και αφορά έναν τομέα έρευνας, ο οποίος μπορεί να χαρακτηριστεί νέος στον κύκλο των λεγόμενων ακριβών… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.